Nieuwe landen op de Ranglijst Christenvervolging 2020

Op de Ranglijst Christenvervolging zijn drie nieuwe landen te vinden; Burkina Faso, Kameroen en Niger. Niet zulk mooi nieuws, maar we willen het wel delen om bewust te worden van de situatie waarin onze broeders en zusters in die landen verkeren.
Video nieuwe landen op de Ranglijst  https://youtu.be/QglO6fwrDxI

De komst van deze drie landen onderstreept de hoofdboodschap van de Ranglijst Christenvervolging 2020: in Afrika neemt vervolging toe. In onderstaande video zie je meer over welke vormen vervolging aanneemt in de landen Burkina Faso, Kameroen en Niger.

Burkina Faso
Van de drie landen, schoot Burkina Faso het snelste omhoog op de Ranglijst Christenvervolging. De geweldsscore is daar verdubbeld. Vorig jaar stond het land niet op de ranglijst, nu op plek 28.
Het grootste deel van de bevolking is moslim. Kerken worden aangevallen en minstens vijftig christenen zijn in de afgelopen periode vermoord. Veel gemeenteleden zijn te bang om naar de kerk te gaan of om hun kinderen naar school te sturen. Christenen met een moslimachtergrond vrezen door hun familie te worden gedwongen terug te keren naar de islam. Daarom houden velen hun nieuwe geloof geheim.

Kameroen

Hoewel 60 procent van de inwoners van Kameroen christen is, worden de overwegend islamitische delen van het land steeds meer beïnvloed door extremistisch gedachtegoed. De islamitische militie Boko Haram voert steeds vaker aanvallen uit, vooral in Noord-Kameroen.
Boko Haram heeft in Kameroen zijn aanvallen geïntensiveerd, evenals infiltratie en rekrutering van jihadisten. De crisis in de Engelstalige regio zorgt ervoor dat christenen op verschillende fronten kwetsbaar zijn. Naast intimidatie door radicale groeperingen hoeven ze van de regering geen hulp te verwachten. Sommige christelijke groeperingen worden tegengewerkt en de corruptie in het land verzwakt de veiligheid en de rechtsstaat in het land.Het is gevaarlijk voor ex-moslims om openlijk hun geloof te uiten. Als er bij hen een Bijbel of christelijke lectuur wordt aangetroffen, zijn zij onmiddellijk doelwit van vervolging.

Niger
In Niger was de kerk tot voor kort nog niet een van de voornaamste doelwitten van geweld door radicaalislamitische groeperingen. In 2019 vond echter een reeks van aanvallen plaats. Extremistische moslims krijgen in Niger steeds meer invloed vanuit buurlanden Nigeria en Mali. Minder dan 1 procent van de bevolking in Niger is christen. Vooral in het zuidelijke deel van het land vormen zij een doelwit voor aanvallen, ontvoering en mishandeling.
Corruptie is een groot probleem in het land en straffeloosheid vormt een serieuze uitdaging. De verslechterende situatie treft alle burgers in het land, inclusief de christelijke gemeenschap. De vijandige en onvoorspelbare situatie in het land brengt hen in gevaar. Daarom kunnen christenen vanuit veiligheidsoverwegingen soms geen samenkomsten houden. Bovendien is het moeilijk en tijdrovend om een kerk officieel te registreren in

Niger.

Christenen met een moslimachtergrond hebben het vaak nog moeilijker: zij worden bedreigd door hun families of onder druk gezet om afstand te nemen van hun geloof. Godsdienst wordt in Niger nog gezien als een privéaangelegenheid, maar de scheiding tussen kerk en staat komt meer en meer onder druk te staan.

Ben je benieuwd naar meer over de hele Ranglijst Christenvervolging? Check dan hier de hele ranglijst.
Opvallend dit jaar is dat nummer 51 tot en met 73 Afrikaanse landen zijn op de Ranglijst Christenvervolging. Onze broeders en zusters hebben het daar zwaar. Er is veel gebed en praktische ondersteuning nodig. Help jij mee met een gift?

JA, IK STEUN CHRISTENEN UIT LANDEN TOP-50

OpenDoors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen.

Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.
Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht
Bij alles wat Open Doors doet staat de wens van de vervolgde kerk centraal. We laten ons leiden door wat vervolgde christenen zelf aangeven nodig te hebben.

Open Doors werkt wereldwijd op basis van een meerjarenvisie, door elk kantoor passend in praktijk gebracht.
Meer informatie over de Open Doors op www.opendoors.nl

Ambassadeurs voor Open Doors in Drachten,
Fetsje de Groot, Henk Kompagnie en Akke Oppewal

 

Geschiedenis Open Doors-dag
De Open Doors-dag heeft een rijke geschiedenis. In de jaren tachtig organiseerde Open Doors nog twee landelijke ontmoetingsdagen per jaar. In het voorjaar was er de Gebedsvriendendag voor mensen die het werk van de organisatie biddend ondersteunen. Zij ontvingen de zogenaamde ‘gebedscassette’ met reisverslagen, interviews met koeriers en vervolgde christenen en het laatste nieuws. In het najaar vond de Informatiedag plaats, die later de naam Open Doors-dag kreeg. Beide dagen werden in de Immanuelkerk in Ermelo gehouden. Deze kerk werd in de volksmond dan ook wel de ‘Open Doors-kerk’ genoemd.

 
Na een aantal jaren werd de Immanuelkerk te klein voor de groeiende achterban van Open Doors. Meerdere keren werd de landelijke dag gehouden in de Veluwehal in Barneveld, in de WRZV-hallen in Zwolle en daarna in de IJsselhallen in Zwolle. Na het vijftigjarig bestaan in 2005 wordt het 65-jarig bestaan van Open Doors in 2020 ook weer in de IJsselhallen gevierd.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com